• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : RADIAL
  ยี่ห้อ : DOUBLECOIN
  รุ่น : RR202
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ไกล

  สำหรับ


  Size Ply Rating Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Tread Depth (mm) RIM(inch)

  Max Load/Pressure(kg/psi)

  10.00R20 16 1052 272 16.5 7.50 3000/830
  11R22.5 16 1057 284 20.0 8.25 3150/850
  295/80R22.5 16 1055 304 16.5 9.00 3150/850